top of page
Office Silhouettes

Self-care

на работното място

Здравословната работна среда подкрепя доброто физическо и психично здраве на служителите, което доказано води до по-позитивни, по-продуктивни, ангажирани работещи хора, които са мотивирани да предоставят най-добротото, на което са способни за компанията си. Фактите са ясни: колкото полезна е за служителите една подкрепяща психичното здраве стратегия, тя е също толкова полезна и ефективна и за компанията.

Ако психологическата подкрепа липсва?
 

Усещането, че липсва психологическа подкрепа от страна на организацията може да доведе до:

 • Повече отсъствия от работа (absenteeism)

 • Присъствие на работа, но без реална продуктивност (presenteeism)

 • Поведения на отдръпване от задължения и отговорности

 • Конфликти

 • Усещане за несправяне – може да доведе до хронична умора, главоболия, професионално прегаряне и тревога

 • Финансови загуби

 • Загуба на мотивация

 • Завишени разходи

 • Завишен риск от инциденти и наранявания

Как работя в подкрепа на служителите и компаниите?

 • Презентации/обучителни семинари на тема психично здраве с цел премахване на стигмата около търсенето на психологична подкрепа, както и повишаване на осъзнатостта по отношение на положителни стратегии за справяне, сигнали за недобро психично състояние, рискови поведения, как да полагаме по-добре грижа за себе си, информация за различни психични състояния и др.

 • Психологични консултации в рамките на работната система, с гарантирана конфиденциалност. Като системен терапевт аз съм квалифицирана да оказвам подкрепа при спектър от емоционални и психични състояния и житейски ситуации – стрес, тревога, депресивни състояния, професионално прегаряне (burn out). Сесиите са безплатни за служителите, като заявките биха могли да се пращат по имейл предварително. При желание за по-специализирана психотерапевтична работа, работодателят може да поеме разходите за терапевтични сесии извън рамките на работната среда.

 • Работа на ниво екип – идентифициране на конкретни психологически профили и как всеки един член на екипа би могъл да допринесе за подобряване на общата работа, повишаване на ефективността, soft skills, групова динамика. Чрез методи, свързани с „учене чрез преживяване“ (experiential learning), арт техники и ролеви игри се постигат положителни промени в груповата динамика на екипите.

 • Психологическо тестване – с помощта на Myers Briggs Personality Typology всеки един служител би могъл да осъзнае слабите/силните си страни, как да подобри желани личностни и професионални аспекти; полезно при кариерно ориентиране;

ПАРТНЬОРИ

Melon + Kin Carta.jpg
United Partners.jpg
Workplace options.jpg
Qinlox.jpg
Progress.png
bottom of page