top of page
Ani Nadya 3.jpg

Професионален опит

Anchor 1
Накратко
Член на British Psychological Society, MBPsS, 553894
Уникален идентификационен номер към Дружество на психолозите в Република България 
BG RP 2440 – 2634 (6001, 6004)
Член на Българска Асоциация по фамилна терапия (БАФТ)


Области на професионална компетентност:
 
Индивидуална терапия, терапия в двойка, фамилна терапия
 
- проблеми в семейството, провокирани от различни стресови събития, например развод, смърт, здравословен проблем, загуба на работа и др.
-обучения за родители

 
- тийнейджъри: нормативни и необичайни кризи в развитието; поведенчески проблеми в училище, тревожност, трудност в адаптация към различни контексти;

- проблеми в двойката;
- John Gottman Institute assessment

- проблеми, свързани с работната среда; burn out;
- умения за справяне в конфликтни ситуации, модели на комуникация
CV

ЧАСТНА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ПРАКТИКА
имам щастието да практикувам от 2014 до момента

Имам удоволствието да обичам работата си. Консултирам предимно в кабинета ми, но когато се налага и онлайн - чрез канали като Google meet, Вайбър.

**Приемам клиенти през работната седмица най-рано в 8.30 и най-късно в 17:00.

Работя с хора в различни възрасти (от тийн нагоре), с хора с различна сексуалност и полова идентичност, с целите семейства, с двойката (хетеросексуална, хомосексуална), с родителите. Обучена съм във фамилната терапия и за мен всеки един клиент е част от пъзела на семейната среда, в която е израснал. Идентифицираме модели на поведение, вярвания и нагласи, които клиента пренася и в настоящите си взаимоотношения - лични и професионални,

търсим и осъществяваме заедно процеса на промяна.


Супервизия
Всеки уважаващ себе си професионалист от помагащите професии задълж
ително и редовно посещава супервизии при свой ментор. Това е нещо, което съпътства моята практика неотлъчно. Разчитам на професионализма на Валентина Маринова за индивидуални супервизии, както и на ежемесечни групови супервизии в Институт по системна психотерапия. 

Single Step, NGO
Психолог
Координатор на програма за

"Психологическа подкрепа"
2017 - до момента

Консултиране на ЛГБТИ младежи и техните родители; Координатор на екипа от доброволци, които предоставят социалните услуги в подкрепа на ЛГБТИ младежи; Предоставяне на супервизия на екипа; Развитие на качествени психо-социални услуги в София и в други градове. 

American University in Bulgaria

Admissions Counselor and Recruitment Coordinator
2016 - 2020

Координатор кандидатстване на ученици, прием на бъдещи студенти, организиране на различни обучения и семинари, Представител на университета в София


Zlatarski International School - Sofia
Училищен психолог
2009 - 2016


Психологическа диагностика, Психологическо консултиране на ученици, родители и преподаватели, Кариерно консултиране и ориентиране, Координатор по кандидатстване в университети в чужбина и България, Профилиране на ученици в 10 клас с оглед а бъдещия им избор на предмети в International Baccalaureate Diploma Program, Кризисна интервенция, Профилиране на ученици в начален курс с оглед на предпочитан стил на учене (Learning styles assessment); Координатор международни проекти по теми като интеграция на хора в неравностойно положение; толерантност към различните; развитие на лидерски умения в юношите;

Фондация "Център Надя"
Психолог-консултант
2005 - 2009

 

Психолог-консултант

Психологическо консултиране на жени и деца, жертви на насилие. Оценка на риск; Кризисна интервенция; Настаняване в безопасен подслон; Ориентиране при търсене на правна защита по закона за Защита от домашно насилие; Координатор международни проекти;

ABLE Mentor
Доброволец
Сезон 5 - пролет 2016г.

Образование 
Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ)

​2009 - 2016

Сертифициран фамилен терапевт. В рамките на 7 години се обучавах с ръководители Жени Георгиева, Румен Георгиев и Валя Маринова. Завършила съм групи за личен опит, за системен фамилен консултант, системен фамилен терапевт, супервизия. Участвала съм в различни семинари с международни лектори.​

 

Richmond The American Univeristy in London

2001-2005

 

Специалност "Психология" със специализация "Клинична психология"​

И още...
Workplace Employee Assistance Programs

В началото на 2019 година започнах да консултирам и в работна среда като част от холистичен подход за психологическа подкрепа на служителите. Намаляването на стигмата, свързана с психичното здраве е една от основните ми мисии и за мен е удоволствие да познавам работодатели, които зачитат служителите си като пълноправна част от работната среда и инвестират в това те да се чувстват ефективни,
мотивирани и емоционално стабилни. 
bottom of page